Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mechanika kontinua

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W11F003 ZK 60
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Cíl a zaměření:

Seznámit posluchače se základy mechaniky kontinua pevné fáze, vazkých a nevazkých

tekutin.

Základní témata:

Kinematika: Lagrangeovský a Eulerovský popis, deformační gradient, mutliplikativní rozklad,

tensory deformace, materiálová derivace, rychlostní gradient.

Základní zákony: zachování hmotnosti, hybnosti, momentu hybnosti, 1. a 2. zákon

termodynamiky, Clausiova-Duhemova nerovnost, disipační nerovnost.

Mechanika pevné fáze: vázaná úloha termoelasticity a vedení tepla při velkých deformacích,

hypoelasticita, objektivní derivace (Jaumann, Green-Naghdi, Oldroyd).

Mechanika tekutin: nevazké proudění (Euler), šokové vlny (Hugoniot), vazké proudění

(Newton-Stokes, Navier-Stokes, Reynolds).

Více než 120 řešených příkladů.

Požadavky:

Základní kursy mechaniky, pružnosti a pevnosti, mechaniky tekutin a termomechaniky. Matematika-analýza, tensorový počet.

Osnova přednášek:

-Kinematika: Lagrangeovský a Eulerovský popis, deformační gradient, mutliplikativní rozklad, tensory deformace, materiálová derivace, rychlostní gradient.

-Základní zákony: zachování hmotnosti, hybnosti, momentu hybnosti, 1. a 2. zákon termodynamiky, Clausiova-Duhemova nerovnost, disipační nerovnost.

-Mechanika pevné fáze: vázaná úloha termoelasticity a vedení tepla při velkých deformacích, hypoelasticita, objektivní derivace (Jaumann, Green-Naghdi, Oldroyd).

-Mechanika tekutin: nevazké proudění (Euler), šokové vlny (Hugoniot), vazké proudění (Newton-Stokes, Navier-Stokes, Reynolds).

-Více než 120 řešených příkladů.

Osnova cvičení:

Představit mechaniku kontinua jako obecný rámec popisu mechanické odezvy těles. Formulovat základní východiska a aplikovat je na vybrané problémy pevné a kapalné fáze.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Chandrasekharaiah, D.S., Lokenath Debnath: Continuum Mechanics. Academic Press, San Diego 1994.

[2] Gurtin, M.E.: An Introduction to Continuum Mechanics. Academic Press, San Diego 1981

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10870402.html