Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Biotermomechanika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W11F002 ZK 45
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Základní termodynamické pojmy, fenomenologická a mikroskopická interpretace. Zákony bilance vícekomponentních systémů, tj. bilance hmotnosti - popis chemicky reagujících směsí, bilance hybnosti, vnitřní energie (I. zákon termodynamiky), bilance elektrického a magnetického indukčního toku a bilance entropie (II. zákon termodynamiky). Princip minimální produkce entropie v biologických systémech. Lineární nevratná termodynamika a základy chemické kinetiky. Jako aplikace jsou uvedeny: termodynamika membránového transportu, studium biologických oscilací, termodynamické aspekty evoluce, proudění krve v tepnách a žilách, srdečně cévní systém.

Požadavky:

mechanika tuhých těles, mechanika tekutin, pružnost a pevnost, biofyzika, termomechanika

Osnova přednášek:

1.Základní termodynamické pojmy, fenomenologická a mikroskopická interpretace.

2.Zákony bilance vícekomponentních systémů, tj. Bilance hmotnosti - popis chemicky reagujících směsí, bilance hybnosti, vnitřní energie (I. zákon termodynamiky),

3.Bilance elektrického a magnetického indukčního toku a bilance entropie (II. zákon termodynamiky).

4.Princip minimální produkce entropie v biologických systémech.

5.Lineární nevratná termodynamika

6.Základy chemické kinetiky.

7.Termodynamika membránového transportu

8.Studium biologických oscilací

9.Termodynamické aspekty evoluce

10.Proudění krve v tepnách a žilách

11.Srdečně cévní system.

Osnova cvičení:

Základní termodynamické pojmy, fenomenologická a mikroskopická interpretace. Zákony bilance vícekomponentních systémů, tj. bilance hmotnosti - popis chemicky reagujících směsí, bilance hybnosti, vnitřní energie (I. zákon termodynamiky), bilance elektrického a magnetického indukčního toku a bilance entropie (II. zákon termodynamiky). Princip minimální produkce entropie v biologických systémech. Lineární nevratná termodynamika a základy chemické kinetiky. Jako aplikace jsou uvedeny: termodynamika membránového transportu, studium biologických oscilací, termodynamické aspekty evoluce, proudění krve v tepnách a žilách, srdečně cévní systém.

Cíle studia:
Studijní materiály:

MARŠÍK, František - DVOŘÁK, Ivan: Biotermodynamika, Praha : Academia, 1998. - 270 s.

ISBN 80-200-0664-8

MARŠÍK, František: Termodynamika kontinua. Praha : Academia, c1999. - 323 s. ISBN 80-200-0758-X

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10870302.html