Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Numerické metody v mechanice, MKP

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W11A003 ZK 60
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Cíl a zaměření:

Cílem je vyložit variační principy a Ritzovu metodu jako východisko klasické metody

konečných prvků (MKP), základy MKP diskretizace Cauchyovského kontinua, tenkostěnných

a liniových těles, řešení dynamických a nelineárních úloh. Individuálně se s posluchačem

zabývat aspekty aplikace MKP při řešení specifického vybraného problému.

Základní témata:

Variační principy mechaniky poddajných těles, deformační varianta MKP, struktura dat v

MKP. Formulace skořepinových a nosníkových elementů, skořepinové a rámové konstrukce.

Vazbové rovnice, elementy se soustředěnými konstitutivními parametry. Řešení pohybových

rovnic v MKP včetně explicitní integrace pohybových rovnic a modální analýzy. Řešení

nelineárních úloh (podstata geometrické a fyzikální nelinearity v mechanice poddajných těles

a její zapracování do MKP, tečná matice tuhosti, Newton-Raphsonova přírůstková metoda,

kritická zatížení a ztráta stability). Kontaktní úlohy. Nelineární konstitutivní modely.

Požadavky:
Osnova přednášek:

procedury, typu elementu, materiálového modelu, MKP programu. Kontinuální kontra strukturní modely. Kombinované

modely. Zatížení, okrajové podmínky. Statická kontra dynamická analýza. Nelinearity. Stabilita. Hroucení. Interpretace

a verifikace výsledků. Úlohy vedení tepla, zpracování stochastických zatížení MKP.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Španiel,M. Horák, Z.: Úvod do metody konečných prvků. Skripta, ČVUT v Praze, 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10869802.html