Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Rentgenová tenzometrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W02O004 ZK 4P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Zdroje záření pro rtg. difrakci. Metody monochromatizace rtg. záření. Užití pozičně citlivých detektorů a zobrazovacích desek v rtg. analýze. Monokrystalová difraktometrie. Prášková difraktometrie. Dvoukrystalová a trojkrystalová difraktometrie. Rtg difúzní rozptyl v monokrystalech a tenkých vrstvách. Metody rentgenové topografie.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kraus,Ivo.;:Struktura a vlastnosti krystalů,Praha, Academia,1993, 275 stran. Kochanovská,A.;: Zkoušení jemné struktury materiálu Röntgenovými paprsky. Praha, Elektrotechnický svaz českomoravský,1943. 260 stran.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10868202.html