Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fyzikální měřící metody ve fyzice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W02E001 ZK 4P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Mechanické převaděče a senzory, křemíkové, teplotní, galvanické a CCD obrazové senzory. Nedestruktivní měření a jakostní zkoušky strojírenských výrobků. Optoelektronické metody. Vlastnosti optických vláken. Optická refraktometrie časových úseků. Amplitudové optické vláknové senzory. Optické gyroskopy. Principy elektrického transportu, měření rezistivity, měření nehomogenních polovodičů, bezkontaktní vysokofrekvenční měření rezistivity, měření elektrického a magnetického pole, Hallův jev, určení typu polovodiče, měření teploty, měření doby života polovodičů, měření diod, fotodiod, usměrňovačů, provoz zesilovačů, vysokonapěťových zařízení, vysokofrekvenčních zařízení

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Horák : Praktická fyzika Frank: Fyzikální měřící metody, skripta, ČVUT, 1980

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10867802.html