Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Počítačová grafika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W01A009 ZK 45B
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na teoretický základ klasických metod modelování obecných tvarových interpolačních a aproximačních křivek a ploch užívaných v systémech CAD/CAM/CAE, jako jsou Fergusonova, Bézierova a Coonsova reprezentace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Fergusonovy polynomy, Fergusonova kubika.

2.Kubický interpolační spline, okrajové podmínky.

3.Bernsteinovy polynomy, Bézierova křivka.

4.Napojování Bézierových kubik.

5.Coonsovy polynomy, Coonsova kubika.

6.Vztah Fergusonovy, Bézierovy a Coonsovy kubiky.

7.Napojování Coonsových kubik, Coonsův kubický B-spline.

8.Fergusonův 12-ti a 14-ti vektorový plát.

9.Bézierův plát.

10.Coonsova aproximační plocha.

11.Vztah Fergusonova a Bézierova plátu a Coonsovy aproximační plochy.

12.Princip plátování.

13.Coonsovy interpolační pláty.

Osnova cvičení:

1.Hermitovy polynomy, Fergusonova kubika.

2.Kubický interpolační spline, okrajové podmínky.

3.Bernsteinovy polynomy, Bézierova křivka.

4.Napojování Bézierových kubik.

5.Coonsovy polynomy, Coonsova kubika.

6.Vztah Fergusonovy, Bézierovy a Coonsovy kubiky.

7.Napojování Coonsových kubik, Coonsův kubický B-spline.

8.Fergusonův 12-ti a 14-ti vektorový plát.

9.Bézierův plát.

10.Coonsova aproximační plocha.

11.Vztah Fergusonova a Bézierova plátu a Coonsovy aproximační plochy.

12.Princip plátování.

13.Coonsovy interpolační pláty.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Linkeová, I.: Základy počítačového modelování křivek a ploch, skriptum ČVUT, Praha, 2008.

Linkeová, I.: NURBS křivky (Neuniformní racionální B-spline křivky), monografie ČVUT, Praha, 2007.

Farin, G.: Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, Academic Press, 1988.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10865702.html