Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Numerické metody v aerodynamice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W01A006 ZK 60B
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Fyzikální popis proudění. Odvození základních rovnic - Navierovy-Stokesovy rovnice, Eulerovy rovnice, úplná potenciální rovnice, formulace základních úloh pro uvedené rovnice. Diferenční schémata pro modely v 1D, 2D, 3D. Metoda konečných objemů pro úlohy ve 2D a 3D.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1, 2Matematické modely proudění

3, 4, 5Odvození a základní vlastnosti modelů stlačitelného proudění

6, 7Odvození a základní vlastnosti nestlačitelného proudění

8, 9Základní schémata v 1D, 2D (první a vyšší řád)

10, 11Základní schémata ve 3D

12, 13Metoda konečných objemů ve 2D, 3D

14Aplikace řešení na vybraných případech

Osnova cvičení:

1, 2Matematické modely proudění

3, 4, 5Odvození a základní vlastnosti modelů stlačitelného proudění

6, 7Odvození a základní vlastnosti nestlačitelného proudění

8, 9Základní schémata v 1D, 2D (první a vyšší řád)

10, 11Základní schémata ve 3D

12, 13Metoda konečných objemů ve 2D, 3D

14Aplikace řešení na vybraných případech

Cíle studia:
Studijní materiály:

R.Dvořák, K.Kozel: Matematické metody v aerodynamice, skriptum ČVUT, 1992

K.Kozel, J.Neustupa.: Vybrané statě z matematiky I, II, skripta FSI, 1986, 1988

P.J.Roache: Computational Fluid Dynamics, Hermosa, Alburquerque, 1976

K. Kozel, J. Fürst: Numerické řešení problémů proudění I, skripta ČVUT, 2002

K. Kozel, J. Fořt: Numerické řešení problémů proudění II, skripta ČVUT, 2003

K. Kozel, J. Fořt, J. Fürst, P. Louda: Numerické řešení problémů proudění III, skripta ČVUT, 2004

M. Feistauer: Mathemtical Method in Fluid Dynamics, Longman, 1993

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10865402.html