Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Matematické modelování ve stlačitelném a nestlačitelném proudění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W01A002 ZK 60B
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Tekutina a pojem kontinua. Tekutina v pohybu. Výchozí rovnice a okrajové podmínky. Zjednodušující úpravy výchozích rovnic. Obtékání těles reálnou tekutinou. Rozdíly vnější a vnitřní aerodynamiky. Stabilita proudění a vliv turbulence. Víry a vírové struktury. Matematické modely vybraných případů proudění vnější a vnitřní aerodynamiky, formulace úloh. Příklady technických aplikací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1-3Tekutina a kontinuum

Výchozí rovnice a podmínky

4-6Zjednodušení výchozích rovnic.

Obtékání tělesa reálnou tekutinou.

Vnitřní, vnější aerodynamika.

7-9Stabilita proudění a vliv turbulence

Víry a vírové struktury

10-14Matematické modely vybraných příkladů vnitřní a vnější aerodynamiky.

Příklady technických aplikací.

Osnova cvičení:

1-3Tekutina a kontinuum

Výchozí rovnice a podmínky

4-6Zjednodušení výchozích rovnic.

Obtékání tělesa reálnou tekutinou.

Vnitřní, vnější aerodynamika.

7-9Stabilita proudění a vliv turbulence

Víry a vírové struktury

10-14Matematické modely vybraných příkladů vnitřní a vnější aerodynamiky.

Příklady technických aplikací.

Cíle studia:
Studijní materiály:

R. Dvořák, K. Kozel: Matematické modelování v aerodynamice, Vydavatelství ČVUT, Praha,

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10865002.html