Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Seminář z Mechaniky I. - Repetitorium

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2316047 Z 0 0+2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Prohloubení látky z předmětu Mechanika I. Použití počítačů pro numerické řešení úloh.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Nahrazení a rovnováha silových soustav. Rovnováha bodu a tělesa v rovině a v prostoru. Vnitřní statické účinky tělesa. Těžiště. Složení soustav těles. Analytické a grafické řešení rovnováhy soustav těles, prutové soustavy. Rovnováha tělesa a soustav těles s pasivními odpory. Mechanická práce, výkon, účinnost.Rovnovážná poloha a její stabilita. Statika vláken

Cíle studia:
Studijní materiály:

viz Mechanika I.A

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10831902.html