Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Povrchové úpravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2333017 Z 3 1P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Úvod do povrchových úprav, význam a cíle oboru. Základy koroze, rozdělení a druhy koroze. Protikorozní ochrany ve strojírenství, způsoby ochrany proti korozi.Korozní zkušebnictví. Předúpravy a čištění povrchů. Konverzní povlaky a vrstvy (eloxování, chromátování, fosfátování, černění). Kovové povlaky a vrstvy, galvanotechnika, žárové pokovení. Povlaky z nátěrových hmot a plastů. Smalty, anorganické nátěry. Ekologické aspekty povrchových úprav, projektování provozů.

Požadavky:

Znalost základů koroze a rozdělení povrchových úprav. Návaznost na předmět Technologie I.

Osnova přednášek:

1. Povrchové úpravy a koroze

2. Předúpravy povrchu

3. Konverzní vrstvy

4. Anorganické povrchové úpravy

5. Organické povrchové úpravy

6. Technologické postupy povrchových úprav

7. Ekologické aspekty povrchových úprav

Osnova cvičení:

1. Předúpravy povrchu I.

2. Předúpravy povrchu II.

3. Elektrolytické pokovení

4. Chemické pokovení

5. Konverzní vrstvy I

6. Konverzní vrstvy II

7. Organické povlaky

Cíle studia:

Cílem studia je předat studentům základy z teorie a technologie povrchových úprav.

Studijní materiály:

Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.

Chovancová, M. - Fellner, P. - Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.

BARTONÍČEK, R.: Navrhování protikorozní ochrany. SNTL Praha 1980

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10802802.html