Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Seminář "Elektrické obvody a elektronika"

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2146046 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Řešení příkladů - analýza DC/AC obvodů. Obvody v přechodovém stavu. Aplikace polovodičů. Tranzistorový zesilovač. Aplikace operačních zesilovačů. Číslicové obvody.

Požadavky:

Znalosti odpovídající předmětu 2141504

Osnova přednášek:

1. Aplikace bezpečnostních předpisů při elektrické instalaci a ochrana před nebezpečným dotykovým napětí

2. Využití přechodových jevů pro časové zpoždění, pro integrační a derivační zesilovače

3. Návrh a dimenzování stabilizovaného zdroje pro konkrétní aplikaci

4. Výpočet dvoustupňového zesilovače, ovlivnění amplitudové frekvenční charakteristiky, emitorový sledovač

5. Operační zesilovače, zpětné vazby, aplikace v lineárních i nelineárních obvodech

6. Sekvenční obvody, paměti, posuvné registry, čitače vpřed i vzad

7. Příklady aplikací mikropočítače

Osnova cvičení:

1. Aplikace bezpečnostních předpisů při elektrické instalaci a ochrana před nebezpečným dotykovým napětí

2. Využití přechodových jevů pro časové zpoždění, pro integrační a derivační zesilovače

3. Návrh a dimenzování stabilizovaného zdroje pro konkrétní aplikaci

4. Výpočet dvoustupňového zesilovače, ovlivnění amplitudové frekvenční charakteristiky, emitorový sledovač

5. Operační zesilovače, zpětné vazby, aplikace v lineárních i nelineárních obvodech

6. Sekvenční obvody, paměti, posuvné registry, čitače vpřed i vzad

7. Příklady aplikací mikropočítače

Cíle studia:
Studijní materiály:

Uhlíř I. Elektrické obvody a elektronika, skriptum ČVUT, 2008,ISBN 978-80-01-03932-8

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10793602.html