Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Defektoskopie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2332031 KZ 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Přednášející: Prof. Ing. Jan Suchánek, CSc.; Ing. Václav Jandura, PhD.

Seznámení s metodami NDT používanými v průmyslu. Zhodnocení možností a omezení jednotlivých metod NDT. Základní principy metod, způsoby provedení. Příklady využití defektoskopických metod v praxi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Význam nedestruktivního zkoušení, aplikace v průmyslové praxi

2. Možnosti a omezení metod NDT, použití jednotlivých metod na zkoušený typ součásti

3. Vizuální metoda

4. Kapilární metoda

5. Magnetická prášková metoda

6. Ultrazvuková metoda

7. Radiografická metoda

8. Metoda vířivých proudů

9. Metoda zkoušení netěsností

10. Přehled dalších využívaných metod (akustická emise, neutronová radiografie, infračervená termografie...), základní oblasti aplikací

11. Mechanizace a automatizace NDT metod při zkoušení v hromadné výrobě

12. Způsobilost NDT procesů (kvalifikace personálu, způsobilost zkušebních zařízení...)

13. Způsobilost NDT procesů (kvalifikace personálu, způsobilost zkušebních zařízení...)

14. Legislativa v oblasti NDT (písemné postupy, instrukce, protokolování výsledků, kalibrace zařízení...)

Osnova cvičení:

1. Školení bezpečnosti práce a ochrana zdraví

2. Praktické cvičení na NDT pracovištích v závodech.

3. Praktické cvičení na NDT pracovištích v závodech.

4. Praktické cvičení na NDT pracovištích v závodech.

5. Praktické cvičení na NDT pracovištích v závodech.

6. Praktické cvičení na NDT pracovištích v závodech.

7. Test znalostí z oblasti NDT.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Jandura, V.: Sylaby přednášek z oblasti NDT.

2. Věchet, M. et al.: Defektoskopie v otázkách a odpovědích; SNTL, Praha 1989

3. Obraz, J.: Zkoušení materiálu ultrazvukem; SNTL, Praha 1989

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10774502.html