Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technologičnost konstrukcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331065 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Vztahy mezi konstrukcí, výrobní technikou a ekonomickými aspekty. Technologičnost konstrukce z hlediska lití, tváření, svařování, obrábění a montáže. Východiska při volbě materiálu a technologie. Konstrukční úpravy dílů s ohledem na jakost a výrobní možnosti. Využívání CNC techniky.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Zadání semestrálních prací - strojírenského výrobku s definovanou funkcí a jakostí.

2. Volba hodnotících kriterií a možných řešení.

3. Výběr několika řešení vyhovujících z hlediska funkce i výroby.

4. Přizpůsobení návrhu z hlediska pevnosti a tuhosti.

5. Výběr vhodných materiálů.

6. Propracování tvaru podle navržených výrobních postupů.

7. Vyhodnocení návrhů podle zvolených kriterií.

Cíle studia:

poskytnou pomoc při řešení problémů návrhu ekonomických a zdravých dílů

Studijní materiály:

1. Bednář, B. - Šanovec, J. - Čermák,J. - Michálek, L.: Technologičnost konstrukce I 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 146 s. ISBN 80-01-03268-X.

2. Mádl, J. - Zelenka, A. - Vrabec, M.:Technologičnost konstrukce.1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03288-4.

3. Vrabec, M. - Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha : ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8

4. Bilík, O. - Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů.

5. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9

6. Jandečka K.- Česánek J.- Kožmín P. PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ - SKRIPTA PRO VÝUKU NC PROGRAMOVÁNÍ. ZČU PLZEŇ 2000, ISBN 80-7082-694-4.

7. Jandečka, K. Využití moderních CAD/CAM systémů při programování NC strojů. Skripta ZČU Plzeň, 1996.

8. Sova F. Automatizace výrobních procesů. Skripta VŠSE Plzeň Plzeň, 1986.

9. Sova F. Programování NC strojů, učební text postgraduálního kurzu. Plzeň, 1990

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10735002.html