Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Seminář z automatického řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2376007 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Aplikace látky z přednášek na řešení teoretických a experimentálních úloh z automatického řízení: blokové schéma, kauzalita; kombinační a sekvenční logická funkce, syntéza logického řízení, programování PA; analogový a diskrétní matematický model; statické a dynamické charakteristiky; frekvenční a operátorový přenos; regulační obvod, analogové a číslicové regulátory; stabilita; syntéza analogového a diskrétního řízení.

Požadavky:

Aktivní účast při řešení aplikačních příkladů z předmětu Automatické řízení

Osnova přednášek:

Aplikační seminář zaměřený na řešení příkladů z logického (kombinačni a sekvenční logika), analogového (v časové a frekvenční oblasti) a číslicového řízení (v časové i frekvenční oblasti)z oblasti určené přednáškami předmětu Automatické řízení.

Osnova cvičení:

pouze seminář

Cíle studia:

prohloubení znalostí a procvičení látky z předmětu Automatické řízení

Studijní materiály:

Hofreiter, M.: Základy automatického řízení, ČVUT, Fakulta strojní, 2023, 165 s.

Hofreiter, M.: Základy automatického řízení-příklady, ČVUT, Fakulta strojní, 2023, 123 s

Zítek, P.: Automatické řízení - Sylaby a aplikace, ČVUT v Praze, 2016

Poznámka:

další info viz www.fs.cvut.cz/ar

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=9027
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10720002.html