Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Letecký provoz

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2221085 Z,ZK 4 3P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Letecký provoz jako ucelený heterogenní systém, prvky systému leteckého provozu a jejich vzájemné vazby. Legislativní otázka leteckého provozu. Mezinárodní organizace ICAO, IATA, EC aj. Letecký zákon, letecké předpisy řady L, letecké předpisy FAR, JAR. Letecká provozní dokumentace. Organizace a činnost letových provozních služeb (ŘLS, LIS, SAR). Organizace a provoz dopravních letišť a ZLT. Aplikace ekonomických zákonů v letovém provozu, prognostika. Globalizace světové letecké dopravy, tvorba sítí destinací. Struktura výrobců a opravárenských závodů, management. Organizace letového provozu. Obchodní otázky v civilním letectví. Ekologické aspekty leteckého provozu.(Pro oborové studium Letadlová technika)

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Pro zaměření „Stavba letadel“ dle smlouvy s AERO Vodochody, a.s.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10589102.html