Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy stavby výrobních zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2181024 Z,ZK 7 4P+3C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Třídění výrobních zařízení, návrhová kritéria. Konstrukční řešení zařízení a aparátů v závislosti na typu a použití. Konstrukční materiály, svařování, protikorozní ochrana. Dimenzování typických dílů a zařízení (hřídele, nosníky, patky, potrubí, tlakové nádoby, trubkové výměníky, kolonové aparáty). Výpočty potrubních soustav (statika, kmitání, použití výpočtových programů na bázi MKP). Utěsňování strojních součástí. Praktické příklady vhodného a nevhodného řešení některých aparátů.(Pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Stroje a aparáty používané v potravinářském a chemickém průmyslu..

2.Typické příklady zařízení, provozní zkušenosti, postup při návrhu zařízení a linky.

3.Tokové principy, kvalita výrobních zařízení, konstrukční materiály a jejich vlastnosti, svařování.

4.Příklad řešení návrhu a zprovoznění linky v USA, dimenzování zařízení

5.Dimenzování zařízení, tlakové nádoby

6.Tlakové nádoby, trubkové výměníky tepla - konstrukční řešení.

7.Trubkové výměníky tepla - příklad výpočtu podle ČSN, opěrné uzly atp.

8.Teplotní dilatace trubkového výměníku - odvození zjednodušených vztahů pro určení napětí.

9.Návrh výměníku kapalina - kapalina (chladič sirupu).

10.Stabilita prutů a válců, vnější přetlak.

11.Vysokotlaké nádoby - konstrukční řešení a výpočetní vztahy.

12.Utěsňování - nepohyblivé těsnění.

13.Utěsňování - pohyblivé těsnění, koroze.

14.Koroze, kmitání válcových konstrukcí, teplotní napětí.

Osnova cvičení:

1.Příklady zařízení v potrav. a chemickém průmyslu

2.Pevnostní výpočet plochého vyztuženého víka zahřívače

3.Výpočet kuželového víka a vyztužení otvoru

4.Pevnostní výpočet tlakové nádoby (trubkového výměníku)

5.Příklad komplexního výpočtu výměníku tepla

6.Výpočet těsnění

7.Zápočtový test

Cíle studia:
Studijní materiály:

Lukavský, Havelka, Ječmen, Sigl: Konstrukce výrobních zařízení, Skriptum ČVUT

Jaššo, Lukavský: Konstrukce aparátů, Skriptum ČVUT

Lukavský: Konstrukce výrobních zařízení - konstrukční tabulky, Skriptum ČVUT

ČSN 690010 - Netopené tlakové nádoby

ČSN EN 13445-3 - Netopené tlakové nádoby

http://fsinet.fsid.cvut.cz/cz/U218/peoples/hoffman/PREDMETY/ZSVZ/zsvz.htm

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10566702.html