Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programmable Controller Applications

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E371060 Z,ZK 5 2P+0C+2L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Logické řízení, úvod do teorie konečných automatů, stavový diagram, Petriho sítě v aplikaci pro řízení průmyslových procesů. Programovatelný logický automat (PLC), postavení PLC v distribuovaných řídicích systémech, třídy PLC dle aplikačních možností. Princip činnosti PLC. Konfigurace, HW struktura PLC. SW vybavení PLC:. Standard IEC 1131-3: softwarový, programový a komunikační model, společné prvky programovacích jazyků, standardní a uživatelské funkce a funkční bloky,.strukturovací nástroj SFC, programovací jazyky LD, IL, ST a FBD. Metodika návrhu řídicích algoritmů. Vývojová prostředí pro tvorbu aplikací. Vizualizace průmyslových procesů řízených pomocí PLC. Multiprocesorové PLC systémy, sítě PLC, komunikační možnosti PLC. Průmyslové komunikační standardy (Profibus, ASi). Cvičení na příkladech řízení různých technologických modelů pomocí PLC Teco, Festo, Schneider Electric, Siemens.

Požadavky:

Project for assestment and exam in range of lectures

Osnova přednášek:

1.Logic control, logical functions, standard forms, numer systéme, codes (BCD,Gray)

2.Theory of finite automaton - introduction

3.Petri nets - application for industrial processes control

4.PLCs in distributed control systems, type sof PLC and application areas.

5.Function principles of PLC, configuration, HW structure of PLC

6.PLC software - current situation, basic functions and possibilities

7.Standard IEC 1131-3: software, programm and communication model, common elements of programming languages,

8.Standard IEC 1131-3: standard and derived functions and function blocks, application examples

9.Standard IEC 1131-3: structuring ressource - sequential function diagram (SFC)

10.Standard IEC 1131-3: graphical programming languages - ladder dagram (LD), function block diagram (FBD)

11.Standard IEC 1131-3: textual programming languages - instruction list (IL), structured text (ST)

12.Control applications design -methodology. Software tools for PLC programming, tasks dutiny controlled systems debugging and commisioning.

13.Systems of PLCs, networking of PLCs, communication possibilities of PLCs

14.Visualization of industrial processes controlled via PLCs. Human machine interface (HMI). Commisioning and safety requirements.

Osnova cvičení:

1.-2. Course project specification, Case study - education and demonstration robot Festik

3.-4. Programming tools for PLC systems Teco, Festo, Schneider Electric, Siemens.

5.-6. Practical examples - basic logic functions, function blocks, sequential functions.

7.-8. Practical exercise - course project, Case study - Schneider Electric

9.-10. Practical exercise - course project, Case study - visualization

11.-12. Practical exercise - course project

13.-14. Course project presentation, concluding test.

Cíle studia:

Logic control, Theory of finite automaton - introduction, Petri nets -application for industrial processes control. Programmable Logic Controller (PLC), PLCs in distributed control systems, type sof PLC and application areas. Function principles of PLC, configuration, HW structure of PLC, PLC software. Standard IEC 1131-3: software, program mand communication model, common elements of programming languages, standard and derived functions and function blocks, structuring resource - sequential function diagram (SFC), programming languages LD, IL, ST and FBD. Control applications design -methodology. Software tools for PLC programming. Industrial processes visualization. Systems of PLCs, networking of PLCs, communication possibilities of PLCs. Industrial communication standards (Profibus, ASi). Laboratory exercises on technological models via PLCs:Teco, Festo, Schneider Electric, Siemens.

Studijní materiály:

1.IEC 1131/DIN EN 61131 Programmable logical controllers;

Part 1 General information

Part 3 Pprogramming languages

2. IEC 848 Preparation of function charts for control systems

Poznámka:

With this code only in english

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1050006.html