Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mechatronika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2311042 Z,ZK 5 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Pojem mechatroniky, její historie a perspektivy. Životní cyklus výrobku. Metody pro podporu tvořivosti. Metodologie návrhu mechatronických systémů. Konkrétní příklady. (Pro specializaci Mechatronika v AVSI)

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Mechatronika – úvod, historie

2.Mechatronika – podstata, definice

3.Životní cyklus výrobku

4.Návrhová specifikace

5.Konceptuální návrh

6.Vícekriteriální optimalizace, Pareto, Taguchi

7.Týmová práce

8.Evropské metody podpory tvořivosti

9.Japonské metody podpory tvořivosti

10.Individuální metody podpory tvořivosti

11.Sociální aspekty mechatroniky

12.Vynálezecké inženýrství – TRIZ

13.Vynálezecké inženýrství – ARIZ

14.Návrhové metodiky mechatroniky

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10480702.html