Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Project

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E132502 KZ 5 0P+6C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Komplexní semestrální projekt mechanického pohonu dopravníku sestávajícího z elektromotoru, pružné hřídelové spojky (případně převodu s klinovými řemeny), převodovky s dvěma páry čelních ozubených soukolí a kompenzační dvojřadé zubové hřídelové spojky (případně převodu s válečkovým řetězem). Druhé, alternativní uspořádání projektovaného mechanického pohonu, je opatřeno misto původní převodovky a doplňkového mechanického převodu pouze jednostupňovou šnekovou převodovkou.

Pro zadanou součást navrhované převodovky (hřídel nebo ozubené kolo) se vypracují 4 doplňkové referáty analyzující její výrobní a ekonomickou problematiku.

Kromě semestrálního projektu pohonu se provede návrhový projekt klikového mechanismu a setrvačníku jednoválcového pístového motoru.

Požadavky:

Udělení klasifikovaného zápočtu po úspěšné obhajobě vypracovaného projektu před komisí složenou z učitelů předmětu Projekt.

Obhajoba může být v jednotlivých případech prominuta na návrh vedoucího učitele předmětu Projekt, pokud student navštěvoval výuku předmětu, aktivně pracoval na projektu, plnil předepsaný harmonogram prací a všechny části jeho projektu mají potřebnou úroveň.

Osnova přednášek:

NENÍ

Osnova cvičení:

Projekt poháněcího mechanismu dopravníku:

- Předběžný konstrukční koncept celého poháněcího mechanismu.

- Koncepční konstrukční řešení převodovky.

- Výkres montážní sestavy převodovky s úplnými konstrukčnimi výpočty.

- Vypracování dvou dílenských výkresů (hřídele a ozubeného kola převodovky).

- Dynamická torzní analýza celého poháněcího mechanismu.

- Výkres celkové sestavy poháněcího mechanismu včetně jeho rámu a výkresu svařence rámu.

- Vypracování čtyř doplňkových referátů analyzujících materialovou, technologickou a ekonomickou problematiku výroby hřídele nebo ozubeného kola převodovky.

- Alternativní koncepční uspořádání projektovaného poháněcího mechanismu s náhradou převodovky a doplňkového převodu jednostupňovou šnekovou převodovkou. Koncepční konstrukční řešení šnekové převodovky. Výkres montážní sestavy šnekové převodovky s úplnými konstrukčními výpočty.

Předběžný konstrukční návrh součástí klikového mechanismu pro jednoválcový pístový motor (stroj). Výkres montážní sestavy klikového mechanismu s předběžnými konstrukčními výpočty. Výpočtový návrh setrvačníku projektovaného klikového mechanismu.

Cíle studia:

Získání praktických poznatků a základních konstrukčních návyků pro návrhy komplexních pohonných systémů sestávajících ze skupin strojních součástí a jejich montážních jednotek všeobecného použití.

Studijní materiály:

Kugl, O. a kol.: Projekt - III. ročník. ČVUT, Praha, 2005

Bečka, J.; Kanaval, J.: Části a mechanismy strojů. Výpočetní technika. Cvičení. ČVUT, Praha, 1998

Jančík, L.; Zýma, J.: Části a mechanismy strojů (bakalářské studium). ČVUT, Praha, 2004

Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6, Části strojů, 1. a 2. svazek. SNTL, Praha, 1989 a 1990

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1046506.html