Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Záření a jeho interakce s látkou

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2026007 Z 3 2P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Obecné zákonitosti průchodu ionizujícího záření látkou. Ionizační a radiační ztráty energie. Interakce záření gama s prostředím. Průchod neutronů, rozptyl, záchyt, jaderné reakce s neutrony. Zdroje ionizujícího záření. Detekce a dozimetrie ionizujícího záření.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10403802.html