Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Seminární cvičení z fyziky I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2026002 Z 2 0P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Procvičení a prohloubení látky z předmětu Fyzika I. formou řešení příkladů.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je 75 % účast a úspěšné absolvování průběžných testů.

Osnova přednášek:

Kinematika hmotného bodu, dynamika. Molekulárně kinetická teorie látek. Termodynamika.Hydromechanika a hydrodynamika. Vlnění. Elektrické pole, elektrický proud. Magnetické a elektromagnetické pole.

Osnova cvičení:

Kinematika hmotného bodu, dynamika. Molekulárně kinetická teorie látek. Termodynamika.Hydromechanika a hydrodynamika. Vlnění. Elektrické pole, elektrický proud. Magnetické a elektromagnetické pole.

Cíle studia:

Cílem seminárního cvičení z Fyziky I je formou řešení příkladů prohloubit znalosti v obecné fyzice.

Studijní materiály:

Samek, Solar, Chren: Sbírka příkladů y fyziky I, Nakladatelství ČVUT Praha, 2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10378602.html