Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Metalurgie slévárenských slitin

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331017 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí ze základního studia slévárenské technologie. Soustředí se zejména na následující témata: tavení litiny s lupínkovým grafitem, vliv faktorů na strukturu a vlastnosti litiny s lupínkovým grafitem, očkování a legování litin; výroba litiny s kuličkovým grafitem a litiny s červíkovitým grafitem; výroba temperované litiny, speciální typy litin; tavení a metalurgie oceli; tavení metalurgické a zpracování slitin hliníku, kontrola kvality taveniny, vady odlitků ze slitin hliníku; meatlurgické zpracování slitin hořčíku a slitin dalších neželezných kovů.

Požadavky:

Účast na cvičeních (případná neúčast musí být řádně omluvena a doložena příslušným potvrzením).

100% účast na exkurzích.

Prezentace zadaného tématu v rozsahu cca 10 min.

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky, světová produkce, produkce v ČR, ekonomicko-ekologické aspekty slévárenství

2. Metalurgie litiny s lupínkovým grafitem

3. Metalurgie litiny s kuličkovým grafitem

4. Metalurgie dalších a speciálních litin

5. Metalurgie ocelí na odlitky

6. Zařízení sléváren

7. Metalurgie slitin hliníku

8. způsoby kontroly kvality taveniny, vliv kvality taveniny na vady odlitků

9. Metalurgie slitin hořčíku

10. Metalurgie slitin mědi

11. Metalurgie dalších slitin neželezných kovů

12. Prášková metalurgie

13.Exkurse

Osnova cvičení:

1. Úvod, organizační záležitosti, zadání témat k prezentaci

2. Tavba - metalurgické zpracování slitiny Al

3. Vyhodnocení metalografických výbrusů, měření indexu hustoty

4. Vady odlitků

5. Exkurse

6. Prezentace, zápočty

Cíle studia:

Prohloubení znalostí z technologie slévání s důrazem na metalurgické zpracování a jeho důsledky. Vhodné pro absolventy předmětu Teorie a metodika slévání. Vhodné pro studenti se zaměřením diplomové práce na slévárenství.

Studijní materiály:

Němec, M a kol: Metalurgie slévárenských slitin I, II, III

Poznámka:
Další informace:
http://u12133.fsid.cvut.cz/?udaj=predmety
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10365302.html