Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Seminární cvičení z fyziky II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2026003 Z 2 0P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Na seminárních cvičení jsou řešeny příklady navazující na teorii vysvětlovanou na přednáškách.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je 75 % účast a úspěšné absolvování průběžných testů.

Osnova přednášek:

Elektrický proud, magnetické pole,elektromagnetické pole.Částicová povaha elektromagnetického záření,vlnová povaha částic, kvantová mechanika.Optika. Fyzika pevných látek. Jaderná fyzika. Ionizující záření.

Osnova cvičení:

Elektrický proud, magnetické pole,elektromagnetické pole.Částicová povaha elektromagnetického záření,vlnová povaha částic, kvantová mechanika.Optika. Fyzika pevných látek. Jaderná fyzika. Ionizující záření.

Cíle studia:

Cílem seminárního cvičení z fyziky II je formou řešení příkladů prohloubit znalosti v obecné fyzice.

Studijní materiály:

Samek, Solar, Chren : Sbírka příkladů z fyziky II, Nakladatelství ČVUT Praha 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10353902.html