Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mechanika kontinua

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2116022 Z 3 2P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Kinematika kontinua, konečné deformace, rotace a posuvy. Zákon zachování hmotnosti, prvá impulsová věta a princip energie. Lagrangeův a Almanciho tenzor deformace, tenzor rychlosti deformace, jeho objektivita. Prvý a druhý Piola-Kirchhoffův tenzor napětí a Jaumannův tenzor napětí. Formulace „update“ pro geometricky nelineární úlohy. Konstituční rovnice prostého materiálu, newtonské kapaliny a některé aplikace v mechanice poddajných těles a prostředí.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10352002.html