Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Study plan PRE bak. studium od 22-23 (skok do 3. r. oboru DOS) - program B3710

Study programme: Technology in Transportation and Telecommunications Study type: Bachelor full-time
Code Course group name   credits
Compulsory courses
1S PRE 22-23 P 1. sem. bak. PRE 22-23 povinné předměty (spol. část studia) - pro B3710 In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 11 courses
30
2S PRE 22-23 P 2. sem. bak. PRE 22-23 povinné předměty (spol. část studia) - pro B3710 In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 9 courses
30
3S PRE 22-23 P 3. sem. bak. PRE 22-23 povinné předměty (SČS) - B3710 In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 8 courses
30
4S P DOS 22-23 4. sem. bak. PRE DOS 22-23 povinné předměty (obor DOS programu B3710) In this group you have to gain 20 credits
In this group you have to complete 5 courses
20
4S P DOS 22-23 PV 1 4. sem. bak. PRE DOS 22-23 povinné předměty-1.výběr (obor DOS programu B3710) In this group you have to gain 4 credits
In this group you have to complete 1 course
4
4S P DOS 22-23 PV 2 4. sem. bak. PRE DOS 22-23 povinné předměty-2.výběr (obor DOS programu B3710) In this group you have to gain 2 credits
In this group you have to complete 1 course
2
4S P DOS 22-23 PV 3 4. sem. bak. PRE DOS 22-23 povinné předměty-3.výběr (obor DOS programu B3710) In this group you have to gain 2 credits
In this group you have to complete 1 course
2
5S P DOS 22-23 P 5. sem. bak. PRE DOS 22-23 povinné předměty (B3710) In this group you have to gain 18 credits
In this group you have to complete 5 courses
18
5S P DOS 22-23 PV 5. sem. PRE DOS 22-23 povinné předměty - výběr (B3710) In this group you have to gain 3 credits
In this group you have to complete 1 course
3
6S P DOS 22-23 P 6. sem. PRE bak. DOS 22-23 povinné předměty In this group you have to gain 10 credits
In this group you have to complete 3 courses
10
6S P DOS 22-23 PV1 6. sem. PRE bak. DOS 22-23 povinné předměty-výběr-1 In this group you have to gain 4 credits
In this group you have to complete 1 course
4
6S P DOS 22-23 PV2 6. sem. PRE bak. DOS 22-23 povinné předměty-výběr-2 In this group you have to gain 4 credits
In this group you have to complete 1 course
4
6S P DOS 22-23 PV3 6. sem. PRE bak. DOS 22-23 povinné předměty-výběr-3 In this group you have to gain 3 credits
In this group you have to complete 1 course
3
Minimal number of credits 160
Semestrální projekt
PROJ 22-23 projekty od 22-23 (4., 5., 6. sem.) - pro B3710 In this group you have to gain 6 credits
In this group you have to complete 3 courses
6
Minimal number of credits 6
Compulsory elective courses
PVP PRE DOS 22-23 4x PVP pro bak. PRE obor DOS od 22-23 In this group you have to gain 8 credits
In this group you have to complete 4 courses
8
Minimal number of credits 8
Jazyky
JZ 2 PRE (5.-6.SEM) Jazyky bak. PRE pro 5. a 6. sem. (2.cizí jazyk) - pro B3710 In this group you have to gain 6 credits
In this group you have to complete 2 courses
6
Minimal number of credits 6
Total number of required credits 180
Number of elective courses credits you have to gain 0
Total number of credits 180
Data valid to 2024-05-24
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30023047.html