Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Study plan PRE bak. studium od 21-22 (skok do 2. r.) - program B3710

Study programme: Technology in Transportation and Telecommunications Study type: Bachelor full-time
Code Course group name   credits
Semestrální projekt
PROJ 21-22 projekty od 21-22 (4., 5., 6. sem.) - pro B3710 In this group you have to gain 6 credits
In this group you have to complete 3 courses
6
Minimal number of credits 6
Compulsory courses
1S PRE 21-22 P 1. sem. bak. PRE 21-22 povinné předměty (spol. část studia) - pro B3710 In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 11 courses
30
2S PRE 21-22 P 2. sem. bak. PRE 21-22 povinné předměty (spol. část studia) - pro B3710 In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 9 courses
30
3S PRE 21-22 P 3. sem. bak. PRE 21-22 povinné předměty (SČS) - B3710 In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 8 courses
30
4S P DOS 21-22 P 4. sem. bak. PRE DOS 21-22 povinné předměty In this group you have to gain 20 credits
In this group you have to complete 5 courses
20
4S P DOS 21-22 PV1 4. sem. bak. PRE DOS 21-22 povinné předměty-1.výběr In this group you have to gain 4 credits
In this group you have to complete 1 course
4
4S P DOS 21-22 PV2 4. sem. bak. PRE DOS 21-22 povinné předměty-2.výběr In this group you have to gain 2 credits
In this group you have to complete 1 course
2
4S P DOS 21-22 PV3 4. sem. bak. PRE DOS 21-22 povinné předměty-3.výběr In this group you have to gain 2 credits
In this group you have to complete 1 course
2
Minimal number of credits 118
Total number of required credits 124
Number of elective courses credits you have to gain 56
Total number of credits 180
Data valid to 2024-04-18
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30022287.html