Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

6. sem. PRE bak. DOS 22-23 povinné předměty-výběr-3

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
612ZAR Introduction to Architectural Design Czech Z 3 2P+0C+8B The course is on the list
618NMM Numerical Methods in Mechanics Czech Z 3 2P+0C The course is on the list
Data valid to 2023-05-27
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30023047-6S_P_DOS_22-23_PV3.html