Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

5. sem. PRE DOS 22-23 povinné předměty - výběr (B3710)

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
612APE Applied Ecology Czech Z 3 2P+0C The course is on the list
612VERD Public Transport in Cities and Regions Czech Z 3 2P+0C The course is on the list
Data valid to 2023-05-27
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30023047-5S_P_DOS_22-23_PV.html