Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

4. sem. bak. KOMBI obor LOG 19-20 povinné předměty

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
617PAZ Carriage and Forwarding Czech Z 2 2P+0C+8B The course is on the list
615JZ2A Foreign Language - English 2 Czech Z,ZK 3 0P+4C+10B The course is on the list
611LP Linear Programming Czech KZ 3 2P+1C+12B The course is on the list
617LGT Logistics Czech Z,ZK 6 3P+2C+18B The course is on the list
617EMY Management Science Czech Z 2 2P+0C+8B The course is on the list
611MSP Modeling of Systems and Processes Czech Z,ZK 4 2P+2C+12B The course is on the list
617SFID Public Administration and Financing in Transport Czech Z,ZK 4 2P+1C+12B The course is on the list
616DPO Vehicle Technology Czech KZ 2 2P+0C+10B The course is on the list
Data valid to 2023-06-07
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30021067-4S_K_LOG_19-20_P.html