Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

3.sem.navaz.mag. KOMBI programu LA 21-22 povinné předměty

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
617AMAK Aplication of marketing tools in transport industry Czech KZ 2 10B The course is on the list
617PPC Carriage Processes Czech ZK 3 2P+0C+10B The course is on the list
615JBA3 Language - English 3 Czech Z 2 0P+2C+10B The course is on the list
617RVIP Public project management in transport Czech Z,ZK 5 2P+2C+14B The course is on the list
611STS Stochastic Systems Czech Z,ZK 4 2P+2C+14B The course is on the list
611DOPM Transportation Planning and Modeling
 
Czech Z,ZK 6 2P+2C+14B The course is not on the list
Data valid to 2024-04-21
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30021027-3S_K_LA_21-22_P.html