Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

4.sem.LOG bak.prez.(od)19/20 (pro B3710)

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
17PAZ Carriage and Forwarding
 
Czech Z 2 2P+0C+8B The course is not on the list
15JZ2A Foreign Language - English 2 Czech The course is on the list
11LP Linear Programming Czech KZ 3 2P+1C+12B The course is on the list
17LGT Logistics Czech Z,ZK 6 3P+2C+18B The course is on the list
17EMY Management Science
 
Czech Z 2 2P+0C+8B The course is not on the list
11MSP Modeling of Systems and Processes Czech Z,ZK 4 2P+2C+12B The course is on the list
17SFID Public Administration and Financing in Transport
 
Czech Z,ZK 4 2P+1C+12B The course is not on the list
16DPO Vehicle Technology Czech KZ 2 2P+0C+10B The course is on the list
Data valid to 2024-05-28
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30020250-4.S.BLOG_19_20.html