Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

6. sem. PRE bak. DOS 19-20 povinné předměty-výběr-3

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
612ZAR Introduction to Architectural Design Czech Z 3 2P+0C+8B The course is on the list
618NMM Numerical Methods in Mechanics
 
Czech Z 3 2P+0C The course is not on the list
Data valid to 2024-04-14
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30019307-6S_P_DOS_19-20_PV3.html