Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

5. sem. bak. PRE DOS 19-20 povinné předměty

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
612MKOD City Rail Transport Czech Z,ZK 5 2P+1C The course is on the list
612ZELP Railway Operation Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is on the list
622UAN Road Traffic Accidents Analysis Introduction Czech KZ 2 1P+2C The course is on the list
622PRES Road Traffic Accidents Prevention Czech KZ 4 2P+1C The course is on the list
616DYJ Vehicle Dynamics Czech Z,ZK 3 2P+1C The course is on the list
Data valid to 2023-05-27
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30019147-5S_P_DOS_19-20_P.html