Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

6. sem. bak. KOMBI obor LED povinné předměty

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
621RILP Air Traffic Control Czech Z 2 0P+2C+8B The course is on the list
621ELED Air Transport Economy Czech Z,ZK 4 2P+2C+14B The course is on the list
621PJE Aircraft Instruments Czech KZ 2 2P+0C+8B The course is on the list
621OBP Airline Business and Operations Czech Z,ZK 3 2P+1C+12B The course is on the list
621LAG2 English in Aviation 2 English KZ 3 0P+2C+10B The course is on the list
621PAP Flight Planning and Performance Czech Z,ZK 4 2P+2C+14B The course is on the list
621LIVO Human Performance and Limitations Czech Z,ZK 5 2P+2C+14B The course is on the list
Data valid to 2023-06-07
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30017525-6S_K_LED_P.html