Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

4. sem. bak. KOMBI obor LED povinné předměty

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
621LTTE Aerodromes Czech Z,ZK 4 2P+1C+12B The course is on the list
621LTN Air Navigation Czech Z,ZK 2 2P+1C+12B The course is on the list
621LL1 Aircraft 1 Czech KZ 3 2P+1C+10B The course is on the list
621ULCT Aircraft Maintenance Czech Z 2 2P+0C+8B The course is on the list
615JZ2A Foreign Language - English 2 Czech Z,ZK 3 0P+4C+10B The course is on the list
621MRG Meteorology Czech KZ 3 1P+1C+10B The course is on the list
611MSP Modeling of Systems and Processes Czech Z,ZK 4 2P+2C+12B The course is on the list
621ZYL1 Principles of Flight 1 Czech Z,ZK 5 2P+2C+16B The course is on the list
Data valid to 2023-06-07
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30017525-4S_K_LED_P.html