Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

BSRT - povinné předměty 1. ročník

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
12ZEL1 Basic Electronics 1 Czech Z,ZK 3 2+1 The course is on the list
12ZEL2 Basic Electronics 2 Czech Z,ZK 3 2+1 The course is on the list
16ZPSP Basic Work with PC The course is on the list
18ZPRO Basics of Programming Czech Z 4 2P+2C The course is on the list
16KPR Clinical Propaedeutic ZK 2 2+0 The course is on the list
02ELMA Electricity and Magnetism Czech Z,ZK 6 4+2 The course is on the list
02PRAK Experimental Laboratory Czech KZ 4 0+4 The course is on the list
02ZFM1 Foundations of Physical Measurements 1
 
Czech Z 2 2+0 The course is not on the list
16URF1 Introductory Radiation Physics 1 Z,ZK 4 2+2 The course is on the list
16URF2 Introductory Radiation Physics 2 Z,ZK 4 2+2 The course is on the list
01MAT1 Mathematics 1 Czech Z 4 6 The course is on the list
01MAT2 Mathematics 2 Czech Z 4 6 The course is on the list
01MATZ1 Mathematics, Examination 1 ZK 2 - The course is on the list
01MATZ2 Mathematics, Examination 2 ZK 2 - The course is on the list
02MECH Mechanics Czech Z 4 4+2 The course is on the list
02MECHZ Mechanics - Examination Czech ZK 2 - The course is on the list
00PT Preparatory Week Z 2 týden The course is on the list
Data valid to 2023-03-18
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30015474-BSRTPP1.html