Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

BSMINF - povinné předměty 3. ročník

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
01POPR Advanced Probability
 
The course is not on the list
01ALG Algebra Czech ZK 4 4+0 The course is not on the list
01BSEM Bachelor Seminar Czech Z 2 0+2 The course is on the list
01BPSI1 Bachelor Thesis 1
 
Czech Z 5 0+5 The course is not on the list
01BPSI2 Bachelor Thesis 2
 
Czech Z 10 0+10 The course is not on the list
01POGR1 Computer Graphics 1 Czech Z 2 2 The course is on the list
01POGR2 Computer Graphics 2 Czech Z 2 2 The course is on the list
01FKO Functions of Complex Variable Czech The course is on the list
01ZOS Introduction to Operating Systems Czech Z 2 2+0 The course is on the list
01LIP Linear Programming Czech Z,ZK 3 2+1 The course is on the list
01NUM2 Numerical Mathematics 2 Z,ZK 3 2+1 The course is on the list
01PRA1 Probability and Mathematical Statistics 1
 
Czech Z,ZK 6 4+2 The course is not on the list
01PRA2 Probability and Mathematical Statistics 2
 
Czech ZK 2 2+0 The course is not on the list
01PRST Probability and Statistics Czech Z,ZK 4 3+1 The course is on the list
18PJ Programming in Java Czech Z,ZK 5 2+2 The course is on the list
01TKO Theory of Codes Czech ZK 2 2P+0C The course is on the list
Data valid to 2023-06-08
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30015465-BSMINFPP3.html