Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

NMSON - povinné předměty 1. ročník

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
12ELDY1 Electrodynamics 1 Czech Z,ZK 3 2+0 The course is on the list
12ELDY2 Electrodynamics 2 Z,ZK 5 4+0 The course is on the list
12NAN Nanoscopy and Nanocharacterization
 
Czech ZK 2 2+0 The course is not on the list
12NLOP Nonlinear Optics
 
Czech Z,ZK 5 3+1 The course is not on the list
12FOPT1 Optical Physics 1 Czech Z,ZK 3 3+0 The course is on the list
12FOPT2 Optical Physics 2
 
Czech Z,ZK 2 2+0 The course is not on the list
12OPS Optical Spectroscopy
 
Czech ZK 2 2+0 The course is not on the list
12KVEN Quantum Electronics Czech Z,ZK 5 3+1 The course is on the list
12VUOF1 Research Project 1 Czech Z 6 0+12 Z 6 0+12 The course is not on the list
12VUOF2 Research Project 2 Czech KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 The course is not on the list
11FYPL Solid State Physics Czech Z,ZK 4 4+0 The course is on the list
12SOP Statistical Optics Czech Z,ZK 2 2+0 The course is on the list
11POR Surfaces and Boundaries
 
Czech ZK 2 2 The course is not on the list
Data valid to 2023-03-27
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30015326-NMSONPP1.html