Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

NMSLTE - volitelné předměty

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
12PLS Advanced Laser Spectroscopy Czech ZK 2 2+0 The course is on the list
12PPRO Advanced Optical Laboratory Czech KZ 6 0+4 The course is on the list
12POEX Computer Control of Experiments Czech Z 2 2+0 The course is on the list
12DRP Differential Equations on Computer Czech Z,ZK 5 2+2 The course is on the list
12ELA Electronics for Lasers Czech ZK 2 2+0 The course is on the list
12OZS Fourier Optics and Optical Signal Processing Czech Z,ZK 3 3+0 The course is on the list
12ZFLP Fundamentals of Laser-Plasma Physics Czech The course is on the list
12GEOP Geometrical Optics
 
Czech Z,ZK 4 3+1 The course is not on the list
01ZPB1 Introduction to Computer Security 1 Czech The course is on the list
01ZPB2 Introduction to Computer Security 2 Czech The course is on the list
12PLM Laser in Medicine Practice Czech KZ 6 4 The course is on the list
12FOPT2 Optical Physics 2
 
Czech Z,ZK 2 2+0 The course is not on the list
12OPS Optical Spectroscopy
 
Czech ZK 2 2+0 The course is not on the list
12FDD Physics of Detection and Detectors of Optical Radiation Czech ZK 2 2+0 The course is on the list
12KVO Quantum Optics
 
Czech Z,ZK 4 3+1 The course is not on the list
12MODO Selected Chapters of Modern Optics Czech Z 2 2+0 The course is on the list
12SOP Statistical Optics Czech Z,ZK 2 2+0 The course is on the list
12RFO X-ray Photonics Czech ZK 2 2+0 The course is on the list
Data valid to 2023-03-27
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30015325-NMSLTEVP.html