Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

NMSLTE - povinné předměty 2. ročník

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
12PPLT Advanced Laser Technique Laboratory Czech KZ 6 0+4 The course is on the list
12DSELT1 Diploma Seminar 1 Czech Z 2 0+2 The course is not on the list
12DSELT2 Diploma Seminar 2
 
Czech Z 3 0+2 The course is not on the list
12VLA Fiber Lasers and Amplifiers
 
Czech ZK 3 3+0 The course is not on the list
12RTGL Gas and X-ray Lasers Czech Z,ZK 2 2+0 The course is on the list
12LPST Laser, Plasma and Beam Technologies Czech ZK 4 2+2 The course is on the list
12DPLT1 Master Thesis 1 Czech Z 10 0+10 Z 10 0+10 The course is not on the list
12DPLT2 Master Thesis 2 Czech Z 20 0+25 Z 20 0+25 The course is not on the list
12OSE Optical Sensors Czech ZK 2 2+0 The course is on the list
12UKP Ultra-short Pulse Generation Czech ZK 2 2+0 The course is on the list
Data valid to 2023-03-27
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30015325-NMSLTEPP2.html