Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

NMSIPL - povinné předměty 2. ročník

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
11SIKL Computer Simulation of Condensed Matter Czech ZK 4 2+2 ZK 4 2+2 The course is on the list
11SMI3 Diploma Seminar 3
 
Czech Z 3 0+2 The course is not on the list
11SMX3 Diploma Seminar 3
 
Czech Z 3 2 The course is not on the list
11SMX4 Diploma Seminar 4
 
Czech Z 3 2 The course is not on the list
11SMI4 Diploma Seminar 4
 
Czech Z 3 0+2 The course is not on the list
11DPIP1 Master Thesis 1 Czech Z 10 0+10 The course is on the list
11DPIP2 Master Thesis 2 Czech Z 20 0+20 The course is on the list
11MME Mathematical Models in Economics
 
English KZ 2 1+1 The course is not on the list
11MEM1 Modern Experimental Methods
 
Czech Z 5 5 The course is not on the list
11OPT Optical Properties of Solids
 
Czech ZK 3 2 The course is not on the list
11PRAK Professional Practice
 
Czech Z 5 2t The course is not on the list
11FYPO1 Surface Physics 1 Czech ZK 2 2+0 The course is not on the list
11FYPO2 Surface Physics 2 Czech ZK 2 2+0 The course is on the list
Data valid to 2023-03-27
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30015305-NMSIPLPP2.html