Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

NMSEJCF - povinné předměty 2. ročník

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
02ZESI Fundamentals of Electroweak Theory
 
Czech Z,ZK 4 2+2 The course is not on the list
02DPEF1 Master Thesis 1
 
Czech Z 10 10 Z 10 10 The course is not on the list
02DPEF2 Master Thesis 2
 
Czech Z 20 20 Z 20 20 The course is not on the list
02JSP Nuclear Spectroscopy Z,ZK 5 2+2 The course is on the list
02ZQCD Quantum Chromodynamics Czech Z,ZK 6 3+2 The course is on the list
02SEMI1 Seminar 1
 
The course is not on the list
02SEMI2 Seminar 2
 
The course is not on the list
Data valid to 2023-03-27
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30015285-NMSEJCFPP2.html