Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

NMSIF - povinné předměty 2. ročník

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
12AF Atomic Physics Czech Z,ZK 4 4+0 The course is on the list
12DSEIF1 Diploma Seminar 1 Czech Z 2 0+2 The course is not on the list
12DSEIF2 Diploma Seminar 2
 
Czech Z 3 0+2 The course is not on the list
12DPIF1 Master Thesis 1 Czech Z 10 0+10 Z 10 0+10 The course is not on the list
12DPIF2 Master Thesis 2 Czech Z 20 0+25 Z 20 0+25 The course is not on the list
12RNA Robust Numerical Algorithms Czech Z 2 1+1 The course is on the list
Data valid to 2023-03-27
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30015228-NMSIFPP2.html