Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

3. sem. bak. KOMBI obory LOG,LED 17-18 povinné předměty

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
614DATS Database Systems Czech KZ 2 1P+1C+10B The course is on the list
612PPOK Designing Roads, Highways and Motorways Czech KZ 3 1P+2C+10B The course is on the list
618PZP Elasticity and Strength Czech Z,ZK 3 2P+1C+10B The course is on the list
615JZ1A Foreign Language - English 1 Czech Z 3 0P+4C+10B The course is on the list
617TGA Graph Theory and its Applications in Transport Czech Z,ZK 4 2P+2C+12B The course is on the list
620UITS Introduction to Intelligent Transport Systems Czech Z,ZK 7 3P+2C+20B The course is on the list
623BDIS Safety Technologies of Transportation and Information Systems
 
Czech KZ 3 2+0 The course is not on the list
612MDE Transport Models and Transport Excesses Czech Z,ZK 3 2P+1C+8B The course is on the list
615DPLG Transportation Psychology Czech Z 2 2P+0C+6B The course is on the list
Data valid to 2023-06-07
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30014769-3S_K_LOG_LED_17-18_P.html