Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023

Compulsory subject in Module of Bc.Study Program Informatics Mathematical Logic in Czech

Tato skupina ve studijních plánech BI-xxx.2015 a BI-xxx.2018 nahrazuje předmět BI-MLO z důvodu přechodu na novou akreditaci. Předmět BI-MLO bude naposledy vyučován v semestru B211. Poté již studenti, kteří předmět nestihli odstudovat, musí absolvovat dvojici předmětů BI-DML.21 a BI-LOG.21.

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
BI-DML.21 Discrete Mathematics and Logic Czech Z,ZK 5 2P+1R+1C The course is on the list
BI-LOG.21 Mathematical Logic
 
Czech Z,ZK 5 2P+2C The course is not on the list
BI-MLO Mathematical Logic Czech Z,ZK 5 2P+1C The course is on the list
Data valid to 2022-09-29
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30009965-BI-PP_MLO-DML-LOG.html