Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

5. sem. bak. KOMBI 15-16 povinné předměty - výběr (obor MED)

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
614TEU Creation of Scripts and Macros for Economic Tasks
 
Czech KZ 2 0+2 The course is not on the list
614WS2 Webdesign With Web Standards 2
 
Czech KZ 2 0+2 The course is not on the list
Data valid to 2024-02-21
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30006483-5S_K_MED_15-16_PV.html