Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Emergency Events Management Solution in Transport Infrastructure

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
623Y1MU KZ 2 2P+0C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department Děčín
Synopsis:

Basic solutions of emergency events with emphasis of the transport infrastructure events and their solution management. Knowledge in the emergency planning and special procedures in liquidation work within the transport infrastructure.

Requirements:

none

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

To acquaint students with the fundaments of the emergency events sulutions with empasis of events in sransport infrastructure and their soulution management. Student obtains knowledge in the emergency planning and specialised liquidation procedures in the transport infrastructure.

Study materials:

• Brehovská L.: Evakuace ze zón havarijního plánování v závislosti na diferenciaci populace. Praha NLN,

• Zákon č.239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů

• Vyhláška č. 380/2000 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

• Procházková D.: Bezpečnost kritické infrastruktury

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-30
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet7320506.html