Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2021/2022

Introduction to Gnoseology

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
FI-GNO ZK 2 2+0 Czech
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Software Engineering
Synopsis:

Předmět studenty uvádí do teorie poznání, systémovým pohledem nahlíží na pole kultury, na vztahy a rozdíly mezi přírodními a humánními obory, vědou a uměním. Rozborem dějin modernismu a myšlenkových proudů 20. století jsou ukázány proměny paradigmat a převrat k postmodernismu, analýzou paralelismů ve vědě a umění odhaleny mechanismy tvůrčích procesů. V návaznosti na teorii přírodních jazyků a sémiotiky je vedena diskuze i o kognitivních procesech, v historickém přehledu nastíněna hlediska estetického vnímání. Samostatnou kapitolou jsou modely spojitých přírodních soustav a systémů, v závěru přednášek je pozornost věnována filozofii vědy a otázkám udržitelného rozvoje.

Předmět přednáší a garantuje Ing. Ivo Janoušek CSc.

Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:
Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2022-07-05
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2118806.html