Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023

Crisis Management

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
13RZK KZ 3 2+0 Czech
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Logistics and Management of Transport
Synopsis:

Crisis situations and states of crisis. Risk of extraordinary events. Crisis management of state. Civil emergency planning. Economic mobilization. Social-psychological aspects of states of crisis. Legal aspects of activities during states of crisis. Subjects of economic mobilization. Emergency plan of economic mobilization subject.

Requirements:

Common knowledge of crisis situations.

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Understanding problems of management in crisis situations, especially crisis states within the framework of transportation.

Study materials:

Soušek R. a kol.: učebnice Krizový management a doprava, IJP o.p.s., Pardubice 2005, Pavlíček F. a kol.: Krizové stavy a doprava, Praha, skripta ČVUT 2001, Ústavní zákon 110/1998, Sb., o bezpečnosti České republiky a další zákony.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2022-12-07
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1938806.html