Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ústav tělesné výchovy a sportu

INFORMACE O TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA FAKULTĚ STROJNÍ


Tělesnou výchovu a sport na Fakultě strojní zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (dále ÚTVS) se sídlem Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6 telefon: 224 351 881, fax. 233 337 353
Ředitel ÚTVS: doc. PaedDr. Jiří DRNEK, CSc. jiri.drnek@cvut.cz
Sekretariát ÚTVS: Marta Černá marta.cerna@cvut.cz
sekretariat@utvs.cvut.cz Pavla Macháčková pavla.machackova@cvut.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Chrdle tel.: 22435 1892 (č.dv. 212)
martin.chrdle@cvut.cz

POVINNÁ VÝUKA TĚLESNÉ VÝCHOVY

Tělesná výchova je v bakalářských studijních programech zařazena do akreditovaných studijních plánů povinnými předměty. Všechny jsou ohodnoceny 1 kreditem a zakončeny zápočty, udělenými pouze na základě absolvování předmětu ve stanoveném rozsahu. Jedná se o následující předměty :

TV-2 Tělesná výchova I.
TV-1 Tělesná výchova II.
TVK-L Letní výcvikový kurz

NEPOVINNÁ VÝUKA TĚLESNÉ VÝCHOVY

Kromě uvedené povinné výuky tělesné výchovy se student může ve všech studijních programech zúčastnit i výuky nepovinné. Do vybraného sportu se přihlašuje zapsáním nepovinného předmětu. Pro všechny semestry příslušného studijního programu (tzn. bez ohledu na to, zda se jedná o první nebo poslední semestr studijního programu a tedy i bez ohledu na to, zda se jedná o semestr zimní nebo letní) jsou k dispozici dva volitelné předměty :

TV-V1 Tělesná výchova volitelná V1 (rozsah 0+2 hodin týdně, získán 1 kredit),
TVV; TVV0 Tělesná výchova volitelná (rozsah 0+2 hodin týdně, bez získání kreditu).

Volitelný předmět TV-V1 zapisuje student v případě, že v daném semestru již nezapíše žádný další předmět povinné tělesné výchovy. Pokud bude student zapisovat ještě další předmět/y tělesné výchovy musí zapsat volitelný předmět, za který nezískává žádný kredit.

Dále je možno během studia daného programu zapsat jedenkrát jako volitelný předmět zimní výcvikový kurz nebo letní výcvikový kurz :

TVK-V Výcvikový kurz (rozsah 1 týden, získán 1 kredit).
Kódy pro tělesnou výchovu si student musí zapsat v KOSu. Pozor, předmět je vypsaný pod ÚTVS, ne pod vaší fakultou.

Věškeré informace o tělesné výchově, sportovních kurzech a sportovních aktivitách na ČVUT spolu s elektronickou přihláškou do konkrétní hodiny tělesné výchovy nebo sprotovního kurzu najdete na webových stránkách ÚTVS www.utvs.cvut.cz. Tyto stránky doplňuje facebookový profil ÚTVS https://www.facebook.com/utvs.cvut.cz, kde lze získat další zajímavé a aktuální informace ze sportovního prostředí na ČVUT.

Přehled nabízených sportů:
- aerobic (různé formy) - kondiční posilování
- aikido - kruhový trénink
- badminton - lední hokej
- basketbal - lezení na stěně
- beach volejbal - lukostřelba
- bowling - lyže sjezd
- bouldering - ninjutsu
- bosu - nohejbal
- box - pilates
- bruslení - plavání
- capoeira - powerjoga
- florbal - sebeobrana
- fotbal + futsal - softbal
- frisbee - spinning
- geocaching - stolní tenis
- golf - squash
- irské tance - tenis
- japonský šerm - turistika
- kardio cvičení - volejbal
- jóga - zdravotní tělesná výchova
- kanoistika (jen pro plavce) - profesní tělesná výchova pro FBMI
Sportovní život ČVUT doplňují vysokoškolské tělovýchovné jednoty:
VSK ČVUT Praha a VŠTJ Technika Praha.
V jejich sportovních oddílech naleznete družstva a jednotlivce, kteří se zúčastňují pravidelných sportovních soutěží a dalších akcí pořádaných sportovními svazy sdruženými v ČSTV. Jejich výkonnostní úroveň jde napříč celým spektrem od rekreační až po vrcholovou. Informace o činnosti těchto vysokoškolských tělovýchovných jednot naleznete na webových stránkách ÚTVS ČVUT - www.utvs.cvut.cz
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/utvs-f2.html